се грижиме за Вашето
ментално здравје секој ден
Нашиот УМ е нашата најголема МОЌ

Неокортекс

Центар за психотерапија, психодијагностика, тренинг и едукација

Мисијата на Неокортекс е грижа и третман за менталното здравје на деца, адолесценти и возрасни. Специјализираме во индивидуална, партнерска, семејна-системска, и групна терапија. Психотераписките пристапи кои ги нудиме се Гешталт терапија, ЕМДР терапија (процесирање на траума), семејна – системска терапија, како и игровна терапија за деца, стимулација и развојна проценка. Нашата главна цел е подигнувањето на свесноста и грижата за себе, правење на позитивни животни промени во насока на психо-физичка добросостојба, здравје и задоволство кај индивидуата, но и работа и поддршка на семејствaта во целост како важен систем од кој потекнува секоја единка.

Специјализации

Нашата работа опфаќа психолошко советување и психотерапија во:

• индивидуален
• партнерски
• семеен и групен сетинг
• игровна терапија со деца и проценка на развојни отстапувања
• психодијагностика и психолошко тестирање
• одредување професионални компетенции кај млади
• тренинзи и психоедукација на клиенти
• тренинзи и психоедукација на клиенти
• корпоративни обуки за фирми, развoј на вработени
MG_9787-osla04pc6026m8ebr6gtrfnuc7ddzgseq719c8x41a

Ние ќе Ви помогнеме
да имате подобар живот

Каде можеме да помогнеме

Нашата работа опфаќа психолошко советување и психотерапија при

• Анксиозни растројства, фобии и панични напади
• Социјална анксиозност, срамежливост и ниска самодоверба
• Депресивни растројства и постпартална депресија
• Процес на тагување при загуба
• Зависности
• Опсесивно-компулсивно растројство
• Растројства во спиењето
• Растројства во однесувањето и поведението кај деца и адолесценти
• Прекин на партнерство и развод на брак

Како да закажам?

Се закажува телефонски во работното време од 10-18ч, од понеделник до петок, а викендите не се работни.

Нашиот тим

Основач и Директор на центарот

М-р Ивана
Хаџиванова

Психолог, Гешталт Психотерапевт, Семеен-Системски советник и Супервизор

Знаењето од психологијата на човекот го употребува и во креирање и одржување на организациски и корпоративни обуки и тренинзи за фирми и големи компании, со цел унапредување на целокупното работење, перформанс и личен раст и развој на вработените, како и превенција и третман на менталното здравје.

Александра Стојановска

Психолог, Семеен-Системски советник

Во своето професионално искуство вбројува многу реализирани проекти. Искуството и знаењето како психолог-фацилитатор, го пренесува и во спроведување на тренинзи и обуки за фирми и компании, со цел подобрување на перформансот кај вработените и целокупното организациско функционирање.

Катерина
Димова

Специјален едукатор и рехабилитатор

Во склоп на Центарот – НЕОКОРТЕКС, работи индивидуални и семејни третмани за деца и адолесценти, кои пред сè вклучуваат примена на принципот учење и третман преку игра, со стимулирање на сите аспекти на раниот детски развој.

М-р Зорица
Николова

Психолог, Семеен-системски советник

Во Неокортекс центарот, работи психолошко советување и психо-едукација на млади и возрасни личности, психодијагностика, личен раст и развој и воедно активно ја применува семејна-системска психотерапија во работатa со индивидуалци, партнерства и семејства.

М-р Анастазија
Наумовски

Психолог и Гешталт психотерапевт (EAGT)

Психотерапевт Анастазија е лиценциран психолог од страна на Комората за психолози, М-р по клиничка и советодавна психологија и гешталт психотерапевт со осум годишно искуство во работа со клиенти.Поседува европски сертификат за гешталт психотерапија.

Ирина
Николовска

Психолог, Гешталт психотерапевт под супервизија

Во својата пракса има работено и поддршка со кризно советување на жени жртви на семејно насилство, третман на деца и млади со отстапки во развој (со фокус на аутистичен спектар на нарушување), родители, како и работа со деца без родители и родителска грижа.

Миа
Костовска

Психолог, едукант во семејна-системска психотерапија

Во склоп на Неокортекс, работи индивидуални и семејни советувањa и психодијагностика на млади и возрасни. Во фокусот на работа и се анксиозните состојби и растројства, панични напади и справување со животни промени.

Хана
Мемеди

Психолог, едукант во семејна-системска психотерапија

Хана Мемеди, психолог, семеeн-системски советник. Во склоп на Неокортекс Центарот работи индивидуални, партнерски, родителско и семејно системско советување и психоедукација.

Најнови објави

Психо-едукација на родители

Депресивност кај децата

Како да препознаете и како да реагирате како родители Различните емоции и справувањето со нив се составен дел од човековото живеење. Исто како што возрасните

прочитај повеќе >
Анксиозност и панични напади

СЕЛЕКТИВЕН МУТИЗАМ-ДОЛГОТРАЕН И МАКОТРПЕН ПРОЦЕС ЗА ЦЕЛОТО СЕМЕЈСТВО

Селективниот мутизам е сложено анксиозно растројство кое се јавува кај децата. Се карактеризира со неспособност на детето да зборува ефективно и да комуницира во некои

прочитај повеќе >
Ментално здравје

ПРЕПОЗНАВАЊЕ НА РИЗИК ФАКТОРИ И ЗНАЦИ КАЈ ЛИЦАТА КОИ РАЗМИСЛУВААТ ЗА САМОУБИСТВО

Самоубиството претставува чин на одземање на сопствениот живот. Тоа е страшна трагедија како за поединците така и за нивните семејства. Луѓето без разлика на својот

прочитај повеќе >

Испратете ни порака