следете нè

М-р Александра Стојановска

Психолог, Семеен-Системски советник

Магистер по клиничка и советодавна психологија, и член на Етичкиот одбор при Комората на психолози на РСМ.
Психолог Стојановска, во секојдневната практика во НЕОКОРТЕКС центарот, успешно врши психолошко советување и психо-едукација на деца, млади и возрасни, како и психодијагностика за која има соодветната едукација и тренинг. Стојановска има и специфично и повеќегодишно искуство во работа со деца со атипичен развој и посебни потреби, клиенти со ретки болести, како и индивидуи кои се жртви на семејно насилство.

Има завршено ЕМДР тренинг, техника за работа со трауми, под водство на Изабел Фернандез претседател на ЕМДР Италија. Во моментов е во процес на едукација за Семејна-системска психотерапија, која активно ја применува во работатa со индивидуалци, партнерства и семејства.
Во своето професионално искуство вбројува многу реализирани проекти со голем број на здруженија и организации. Во моментов е надворешен соработник на Национална линија за позитивно родителство при Национална мрежа против насилство врз жените и семејно насилство, а вклучена е и во проект на ИОМ-Интернационална организација за миграција, каде фацилитира работилници со адолесценти и млади возрасни, со цел превенција на насилство, подобрување на комуникацијата и емоционалната интелигенција, решавање на конфликти и зголемување на интегративната комплексност на мислењето.
Психолог Стојановска има значајно искуство и сензибилизираност и во работата со ЛГБТИ+ лица, од позицијата советник на Првата национална линија за советување на ЛГБТИ+.

Поседува општа лиценца за вршење психолошка дејност издадена од Комората на психолози.