следете нè

ПРОСТУВАЊЕ-ЧИСТЕЊЕ НА ДУШАТА И ГРИЖА ЗА МЕНТАЛНОТО ЗДРАВЈЕ!

Простувањето е голема човекова доблест и моќ, никогаш никој да не помисли дека е тоа слабост.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Дали прошката значи чистење на душата?
Апсолутно да. Простувањето е процес на ослободување од гневот, лутината, омразата, огорченоста, односно од сите негативни емоции кои најмногу му штетат на тој кој ги чувствува. Секој човек е потребно да научи две многу важни нешта, а тоа е да си простува себеси и да им прости на другите. Праксата ми докажала дека секогаш прво треба да почнеме со себе. Престрогиот критицизам и себе-обвинувањето се честа причина за пад на расположението, самодовербата и животното задоволство.
Не е едноставно да се прости, но тоа се учи. Простувањето е подолг процес кој започнува со првиот чекор, а тоа е донесување на свесна когнитивна одлука. Простувањето се прави за себе и не зависи од личноста која ни погрешила, односно од тоа дали заслужува да и простиме. Со простувањето ние ја прифаќаме постапката на другите, иако не ни се допаѓа или не повредила, сепак одлучуваме да ја прифатиме настанатата ситуација и да ја пуштиме лутината во однос на неа. Во тој момент човек  се ослободува, чувствува олеснување, затвора еден гешталт-целина која можеби му тежела во многу случаи и со години. Процесот на простување може да започне независно од покајанието на личноста која не повредила.
Многу од луѓето не знаат дека простувањето е всушност исклучително добро за менталното и физичкото здравје подеднакво.
 Постојат научни емпириски истражувања кои велат дека колку сме подобри во простување, чувствуваме многу помалку стрес, тензија, нивото на депресивни и анксиозни невротски симптоми е помало, а уште поважно дека нивото на гнев е помало. Држење на гневот, хостилноста, огорченоста и презирот се токсични за психо-физичкото здравје на секој човек без исклучок, и се значаен ризик фактор за болести  воопшто, особено на кардиоваскуларниот систем.
Дали кога простуваме треба и да заборавиме?
Простувањето апсолутно не значи дека треба да заборавиме што се случило! Може да простиме, а многу добро да паметиме. Само одлучуваме да се грижиме за себе и да се ослободиме од токсичните чувства. Простувањето воопшто не зависи од другата личност и нејзиното однесување и дали таа се извинила, дали е свесна за сопствената вина или не. Тоа е одлука од себе во корист на себе. Личноста може да прости, но сепак слободно да говори за своите чувства и за настанот, а тоа да не го намалува и потценува виктимизирачкото болно искуство. Уште поважно е да се знае, дека човек не треба да се труди повредите и траумите да ги потиснува во себе или игнорира! Постојат луѓе кои се навистина страшно злоупотребувани, запоставени и виктимизирани кај кои секој обид за потиснување или заборавање, негирање или потценување би им направил уште поголема психолошка потешкотија.
Простувањето е голема доблест и човекова моќ, никогаш никој да не помисли дека е тоа слабост.
Простувањето значи дека го прифаќаме минатото кое не може да го промениме. Човекот е далеку од совршен. Бројот на начини на кој може себеси и меѓусебно да се повредиме е бескрајно голем. Простувањето е лековито за личноста, и добро ни е познато дека е важна егзистенцијална тема која не случајно зазема важно место во голем број религии.
За што сакате да си простите?
На кого сакате да му простите?

Напишете коментар

neocortex logo

Податоци за уплата

Неокортекс Дооел Скопје

Банка НЛБ

Сметка 210072519550190

Цел на дознака (во зависност од услугата)

Испратете ни порака