следете нè

Психолошка отпорност кај девојчињата

Како да ја градите психолошката отпорност кај адолесцентите, од позиција на родител? Психолошката отпорност би можела да се дефинира како способност да се продолжи пред предизвиците и неуспесите со кои се соочуваме. Се смета дека оваа човекова снага е исто така важна, колку што се талентот и интелигенцијата. Истражувањата покажале дека девојките почесто чувствуваат потреба […]

Физичко и емоционално насилство

Невидливи рани кај жената – Како да ги препознаете и надминете последиците од емоционалната и физичка злоупотреба во врските? Првата работа која е неопходна за да се справите, односно да си помогнете во ситуации каде постои физичко или емоционално насилство, е тоа да биде препознаено. Што претставува физичко насилство? Општата дефиниција би била употреба на […]