следете нè

СЕКОЈ СОН ИМА ПОРАКА ЗА СОНУВАЧОТ

Секој сон има порака за сонувачот. Сонот е кралски пат кон интегрираноста. Сонот е важна комуникација со себе и е најспонтаната работа што човекот ја прави. Според Фриц Перлс основачот на Гешталт теоријата, соновите претставуваат незавршени ситуации кои ни нудат егзистенцијални пораки кои се однесуваат на нашиот идентитет, сегашни конфликти и борби во себе. Во […]

СИГУРНАТА ПРИВРЗАНОСТ ИМ ПОМАГА НА ДЕЦАТА ДА НАПРЕДУВААТ!

Едно од најчестите прашања што се поставуваат за градењето конекции е дали детето може да биде премногу поврзано со неговите или нејзините родители. Постои општ страв и мит дека ако се фокусираме премногу на градењето конекции со нашите деца, може да го попречиме нивното растење како независни и зрели луѓе. Напротив,  неможете да сакате премногу, […]

ПАСИВНО-АГРЕСИВНО ОДНЕСУВАЊЕ

Пасивно-агресивно однесување е она кое вклучува индиректно агресивно дејствување, наместо директно. Пасивно-агресивните луѓе  покажуваат отпор кон барањата на други лица, често со одложување, или тврдоглаво постапување.  Негативните чувства суптилно ги изразуваат преку своите постапки, наместо да се справуваат со нив на отворен и директен начин. Ова делува конфузно за останатите, бидејќи постои несовпаѓање помеѓу она […]