Тренинг за ,,Стрес менаџмент” во рамки на обуката ,,Криумчарење на мигранти и други облици на транс-национален криминал” – ИОМ ОН

Огромна чест ми беше да бидам предавач на тродневниот тренинг на кои беа присутни државниот секретар на Министерството за внатрешни работи и национален координатор на Националната комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција, и колеги од системот за социјална заштита и полицијата кои работат со жртви и потенцијални жртви на трговија со […]