Допири и самостимулација на половите органи во детството (инфантилна онанија)

Во детството, во склоп на психо-сексуалниот развој, допирите на своите полови органи, односно повремената самостимулација се универзална, нормална и очекувана појава кај децата. Таа не треба да предизвикува чудење, загриженост, страв, а особено не агресивна реакција со закани и казна од страна на родителите, бидејќи станува збор за инфантилна онанија.

Што тоа би значело?

Панични напади и анксиозност

Интензивирање и зачестеност на симптоми во летниот период Паничните напади и анксиозноста, се за жал многу распространета симптоматологија и актуелна проблематика кај луѓето, а со тоа и секојдневна работа во мојот кабинет за психотерапија. Кај овие психолошки растројства, мислам на генерализираната анксиозност и паничното растројство, од групата на невротски растројства, се забележуваат некои типични сезонски […]