ДЕТЕКТИРАЈТЕ ГИ СТРЕСОРИТЕ И НАПРАВЕТЕ ПРОМЕНИ

Чувството на СТРЕС е најчесто поттикнато од ситуации и настани што се случуваат во вашиот живот кои вклучуваат: да се биде под голем притисок соочување со големи промени постојана загриженост за нешто немање контрола врз исходот на ситуацијата премногу одговорности во секојдневието неизвесност и слично… Стресот може да биде предизвикан и од натрупаност и кумулација […]